Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu im. bł. o. R. Chylińskiego

"Jestem potrzebny, chcę być potrzebny"

Biuro Projektu:

95-100 Zgierz
ul. Długa 77, parter, pok. 7a
Telefon/fax:  (0-42) 716-02-33


Koordynator Projektu:
dfratczak@mopszgierz.pl

Asystent Koordynatora Projektu:
szwarcbach@mopszgierz.pl

Specjalista ds. Finansowych:
dorotarogut@mopszgierz.pl

Piknik PAL

Na sobotę , 24 września 2011 r., godz. 11.00 zapraszamy uczestników  Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” na II Uliczny Piknik Rodzinny.
Przypominamy, że zadaniem domowym z I Pikniku było wykonanie latawców, które będą oceniane i nagradzane 24 września. Po materiały do wykonania latawców należy zgłaszać się do Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Archiwum 2008 | 2009 | 2010 ©MOPS Zgierz